Ekonomi & Finans

Ekonomi & Finans

För privata och statliga bolag

Vi erbjuder

Bokslut

 

Finansplanering

 

Lönhantering

 

Redovisning

 

Vi stöttar dig när du behöver hjälp

 

Ekonomichefen ansvarar för företagets ekonomiförvaltning i önskad utsträckning, fungerar som företagsledningens partner och stöder företagets verksamhet och strategiska ledning ur en finansiell synvinkel.

 

 

Ger även regelbundet analyser och rapporter över företagets finansiella ställning, deltar i fastställandet av de finansiella målen och fungerar som ledningens rådgivare inom finansiella frågor samt kan även enligt överenskommelse ansvara för andra traditionella ekonomichefs- tjänster, exempelvis processutveckling och finansiering.

 

 

Följ oss på vårt sociala nätverk

+46 (0) 708 526 000

Info@expertgruppen.se

Copyright © Expertgruppen