HR & Personalutveckling

HR & Personalutveckling

Personalen är företagets viktigaste resurs

Vi erbjuder

Personalhantering

.

Utbildning

 

Personalvård

 

Löneförhandlingar

 

Vi hjälper er med

 

Vi erbjuder kompetens- och personal som företaget eller organisationen behöver i sin utveckling mot uppsatta mål.

 

 

Utveckla medarbetare i sin kärriär inom företaget

 

 

Specialkompetenser skall identifieras

 

 

Nytänkande

 

Administrera

 

 

 

•löner,

•pensioner,

•arbetsmarknadsförsäkringar,

•rekrytering,

•anställningsavtal,

•personalutbildning,

•uppsägningar/avskedanden

•relationer och förhandlingar med arbetstagarorganisationer

•interna arbetsrättsfrågor,

•personalpolicy och

arbetsmiljöpolicy.

 

 

 

Följ oss på vårt sociala nätverk

+46 (0) 708 526 000

Info@expertgruppen.se

Copyright © Expertgruppen