Management

Ledning & Management

Interim CEO, Linjechefer och Styrelseproffs

Vi erbjuder

Styrelseuppdrag

 

Styrelseuppdrag inom privata och statliga företag samt organisationer är vår kompetens

CEO

 

Ledare på operativ nivå ser över och ansvarar för det dagliga arbetet i den arbetsgrupp de ansvarar för. Operativt ledarskap förutsätter ofta specialiserad yrkeskunskap för att lösa arbetsuppgifterna. Ledare på denna nivå ha en nära social relation till medarbetarna i organisationen.

 

Linjechefer

 

Marknad & Försäljningschef, Produkt & Platschef.

Ekonomi & Finanschef

Interim

 

Mål:

Verka för att företaget når uppsatta mål och inspirera personalen till att nå dessa baserat på en hög "nöjd kund index" och "nöjd medarbetar index

Vad säger kunden

Vi är väldigt nöjda med expertgruppen inom interimbefattningar.

De har hjälpt oss med linjechefer och styrelseledamot

 

John Andersson

Styrelseordförande

 

Följ oss på vårt sociala nätverk

+46 (0) 708 526 000

Info@expertgruppen.se

Copyright © Expertgruppen