Transport & IT

Transport & IT

Logistik och IT är det områden som växer mest

och som vi inte kan vara utan

Vi erbjuder

Transport

 

Logistik

 

Konsulting

 

IT

.

Vi hjälper dig...

 

Transportplanering kräver snabba beslut och användarvänliga system.

 

Systemen måste vara integrerade dels med varandra men i första hand att affärsystem som är navet i hela kedjan.

 

 

 

Främsta målet att skaffa en transportlösning är att minska sina kostnader och öka omsättningen.

 

 

Transportlogistik:

 

Huvudsakligen förflyttning och övervakning av fysiskt gods från punkt A till punkt B. De fyra vanligaste transportsätten är definierade som lastbil, järnväg, båt och flyg även att "pipeline" år det femte transportsättet.

 

 

Produktionslogistik:

 

Förbättra flöden inom produktionen för att uppnå högsta möjlig effektivitet, kapacitet detta gör man genom att styra och minska ledtiderna.

 

Inom produktionslogistik utformas en optimal partistorlek Företaget optimera och anpassar sig till kundens order.

 

För att optimera produktionen och skapa bättre prognoser kan även matematisk köteori och simulering av befintliga logistikflöden tillämpas.

 

 

Tredjepartslogistik

 

En tredje part åtar sig att utföra hela eller delar av de logistiktjänster som krävs för att säkerställa materialflöden mellan ett företag och dess kunder.Styrmedel är ett WMS system.

 

 

Fjärdepartslogistik

 

Fjärdepartslogistik är en vidareutveckling av tredjepartslogistik. 4PL-aktören sköter och utvecklar sina kunders totala logistikkedja.

 

Supply Chain Management används för att ta hand om hela företagets logistik inkl kundfakturering och andra ekonomiska handhavanden

 

 

 

IT är ett stort område och det växer konstant.

 

 

 

Internet och webblösningar tillhör vardagen. Lagringsmöjligheter som "Molnet" är här för att stanna

 

 

Appar och andra smarta funktioner används mer och mer i vår vardag och arbete.

 

Vi tror att på siktt så har alla "tabletts" och att PC kommer ha en tynanade framtid.

 

 

Vi blir mer och mer tillgängliga men det är viktigt att systemen hjälper oss i vårt arbete och fritid och inte styr oss.

 

Vi erbjuder givetvis Programprodukter, Hårdvara samt konsulting

 

Systemutveckling

Programutveckling

Människa–datorinteraktion

Informationssäkerhet

Artificiell intelligens och datamining

 

 

 

 

 

 

 

Följ oss på vårt sociala nätverk

+46 (0) 708 526 000

Info@expertgruppen.se

Copyright © Expertgruppen